Hvis du ønsker at deltage i Genkis Cosplay Show bedes du læse reglerne grundigt igennem og udfylde tilmeldingen inden 18. Juni, 2016. Der er et begrænset antal pladser for showet, så send venligst jeres tilmeldinger ind so hurtigt som muligt!

Når vi når det maksimale antal deltagende grupper, skrives en annoncering på denne side, og øvrige tilmeldinger sættes på ventelist.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os venligst gennem kontaktformularen på vores hovedside.

OPTRÆDEN

Generelt

 • Deltagere er ikke accepteret før deres drejebog (og evt. lydfil) er modtaget og godkendt af Cosplay-holdet. Deltagerne notificeres om deres status per mail.
 • Deltagere må ikke genbruge en optræden allerede brugt i en tidligere national eller international konkurrence. Opdages det at en optræden er brugt før vil det lede til omgående diskvalifikation.
 • Det maksimale antagende deltagende grupper er 20. En venteliste oprettes hvis alle 20 pladser bliver fyldt, hvor det er muligt for potentielle grupper at overtage en plads, hvis en gruppe melder fra.
 • Væsker, ild, og kemikalier er ikke tilladt på scenen.
 • Alle fremmede elementer skal kunne fjernes fra scenen. Dette gælder især konfetti, glitter og andre ting der skal fejes op. Hvis du medbringer ting der skal fejes op (konfetti, glitter, etc.), kontakt venligst cosplay-holdet på forhånd.

Specifikt for grupper

 • Grupper må bestå af op til 5 medlemmere.
  • Hvis det er nødvendigt med en større gruppe, så kontakt cosplay-holdet for at få tilladelse.
 • En optræden må ikke vare længere end 3 minuter (180 sekunder).
  • Større grupper (5+) har lov til at bruge op til 5 minutter, men skal anmode om tilladelse først.

Specifikt for solooptræden

 • En optræden må ikke være længere end 2 minutter (120 sekunder).

LYD

 • Selvom vi anbefaler at grupper optager deres lyd på forhånd, så tilbyder vi mikrofoner og headsets, skulle man ønske at lave en live-optræden. Hvis du har behov for mikrofoner, så specificer hvor mange sammen med tilmeldingen.
 • Al optaget lyd skal være i .mp3 format og skal indsendes som en enkelt fil i tilmeldingen. Når man først har sendt filen ind kan den ikke ændres, så hver sikker på den er som den skal være.

DREJEBOG

 • Alle grupper skal indsende en drejebog sammen med deres tilmelding for at kunne få en plads i Cosplay Showet.
 • Alle drejebøger skal indeholde sekundspecificering, medmindre gruppen ikke ønsker at bruge nogen som helst form for optaget lyd (baggrundsmusik, lydeffekter, etc.).

VIDEOER

 • Til Genki 2016 vil det være muligt for både grupper og soloister at indsende videoer der kan afspilles under deres optræden. Bemærk dog at dette ikke er obligatorisk.
 • Videoens længde må ikke få gruppen/soloisten til at overskride deres maksimale scenetid, dvs. 3 minutter of grupper og 2 minutter for soloister.
 • Videoer skal indsendes i .mov eller .mp4 for at kunne afspilles. Vi accepterer kun én video per gruppe/soloist.

KOSTUMER OG PROPS

Generelt

 • Det er tilladt at optræde med både købte og hjemmelavede kostumer.
 • Det er tilladt for medlemmere af samme gruppe at cosplaye karakterer fra forskellige serier.
 • Referencebilleder, der viser så meget som muligt af karaktererne der cosplayes, skal vedhæftes tilmeldingen til showet.
 • Eftersom vi har yngre folk blandt publikum, så beder vi vores deltagere vælge deres kostumer med omhu. Hvis du er i tvivl om hvor grænsen går i relation til at vise hud eller andet, så kontakt venligst vores cosplay hold via vores kontaktformular.
 • Hvis du bruger sceneelementer, så vær venligst opmærksom på at sceneelementet skal være flytbart, så den nemt kan sættes på og tages af scenen.
 • Det vil ikke være muligt at slutte strøm til elektriske apparater på scenen. Sceneelementer der bruger strøm skal derfor være batteridrevne.

Kostumeregler

 • Deltagere må deltage i officielle designs af karakterer fra anime, manga, videospil, TV-serier, film eller tegnefilm. Dette inkluderer også artbooks og mere.
 • Deltagere må principielt ikke deltage i kostumer af eget design eller fan-art inspirerede kostumer. Hvis du ønsker at deltage i noget der ikke er officielt, så kontakt venligst cosplay-holdet på forhånd, som vil vurdere om designet kan tillades.
 • Deltagere må ikke deltage i kostumer der før har vundet en optræden til andre nationale og internationale konkurrencer. Opdages det, at et prisvindende kostume er blevet genbrugt, vil det lede til omgående diskvalifikation.

VÅBEN

 • Dansk våbenlov er altid gældende.
 • Våben der bringes op på scenen må ikke være lavet af metal.
 • Våben der bringes op på scenen må ikke være skarpe eller til fare for andre
 • Våben der bringes op på scenen må ikke være længere end 3 meter. Hvis våbnet er længere en specificeret, så kontakt venligst cosplay-holdet for at få det godkendt.

CLARA COW’S COSPLAY CUP

 • Ved at deltage i Genki Cosplay Showet, er det muligt at være en del af Clara Cow’s Cosplay Cup (CCCC) udvælgelsen.
 • CCCC er en konkurrence for 2-mands grupper og finder sted hver sommer til Holland ved AnimeCon.
 • Deltagerne for CCCC-kvalifikationen skal have dansk statsborgerskab.
 • Deltagerne skal være mindst 18 år gamle når CCCC finder sted.
 • Deltagerne for CCCC-kvalifikationen skal være en 2-mands gruppe.
 • Kostumerne for både CCCC-kvalifikationerne og finalen skal være lavet selv.
 • For mere information, se: http://www.animecon.nl/rules/cccc-rules
 • Der vælges kun én gruppe for at repræsentere Danmark til CCCC.

ANDET

 • Det er ikke påkrævet at deltagere har dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i Danmark for at kunne deltage i cosplay showet, medmindre man deltager i CCCC-kvalifikationerne.
 • Deltagere under 18 år skal have skriftlig godkendelse fra en forældre eller værge, hvilket kan gøres per mail.
 • Alle deltager skal have mindst et medlem fra gruppen til stede under briefingen om fredagen til Genki, ellers vil gruppen blive diskvalificeret.